Bemesting van alle rozen. Lees alle tips!

Roze rozenBemesten van rozen.

Rozen houden van een voedzame grond. Dus flink bemesten! Op licht zandige gronden gaat de voorkeur naar goedverteerde stalmest of gedroogde koemest, (organische meststoffen). Deze meststoffen zijn rijker aan voedingstoffen dan de organische meststoffen, maar laatstgenoemde verdient de voorkeur daar ze humus in de bodem brengen en de structuur daarvan verbeteren. De voorkeur gaat dus naar natuurlijke stalmest of organische meststoffen zoals gedroogde koemest of groencompost. Niet voor niets past, men in alle belangrijke rozentuinen dit systeem toe.

Bemesten is heel belangrijk

Bemesting is voor rozen heel belangrijk. Het verschil tussen te weinig of geen bemesting is: een stevige groeikrachtige rijk bloeiende struik, met dikke takken, of een iele fijntakkige slecht bloeiende plant!

Wanneer bemesten?

Tegen de tijd dat er gesnoeid gaat worden moet worden gekozen voor een speciale NPK+magnesiuin rozenmest. (bv. DCM) (N=stikstof, P=phosfor, K=kalium).

Halverwege de zomer, en na de eerste bloei, moet er nog een keer bemest worden met deze meststof.
In de herfst moet er niet meer bemest worden. Indien u dit wel doet, krijgt u laat in het najaar nog nieuwe groei van de rozen, die geen gelegenheid meer krijgen om nog vóór de winter af te harden. Zacht hout bevriest 's winters en vormt een entree voor allerlei schimmelziekten.